Grupy w trakcie tworzenia

Regularis

 

 

Ideą BNI jest dzielenie się kontaktami biznesowymi przy wspólnym stole. Cotygodniowe śniadania odbywają się według 20-puntkowego programu obowiązującego na całym świecie. Jego ścisłe przestrzeganie zapewnia efektywność spotkań i maksymalne wykorzystanie możliwości biznesowych przez każdego z Członków. Pomimo precyzyjnego harmonogramu, na śniadaniach BNI wciąż jest miejsce na przyjemną, towarzyską atmosferę. Dla Członków BNI jest to fantastyczny początek dnia.

 

 

 

 Program spotkania
 
1. Nawiązywanie i wymiana kontaktów
2. Przywitanie, przedstawienie Zespołu Liderów
3. Cele i założenia BNI
4. Informacja nt szkoleniowej roli BNI
5. Ogłoszenie Liderów Referencji - na początku każdego miesiąca
6. Cyrkulacja wizytówek
7. Przywitanie nowych członków BNI - wprowadzenie nowych członków
8. Członkowie przedstawiają się 60 sekundowymi autoprezentacjami
9. Przywitanie gości BNI i przedstawienie ich przez członków - goście przedstawiają się 30 sekundowymi autoprezentacjami
10. Raport Koordynatora ds. członkowskich
11. Raport Komitetu członkowskiego
12. Skarbnik przedstawia listę mówców na następne sześć tygodni i przedstawia mówcę bieżącego tygodnia
13. Mówca(y) dokonuje(ą) 10-12 minutowej prezentacji
14. Przekazywanie referencji
15. Raport Skarbnika
16. Ogłoszenia i przypomnienia
17. Losowanie nagrody dla członków, którzy zaprosili gości lub przekazali referencje
18. Zamknięcie spotkania
19. Przeprowadzenie instruktażu dla nowych członków
20. Przeprowadzenie wstępnego instruktażu dla gości 
 
Możesz nie martwić się jaki będzie kolejny punkt spotkania BNI, całe spotkanie jest zaplanowane tak, aby każdy z uczestników maksymalnie skorzystał z kontaktów biznesowych.
Pomimo precyzyjnego programu i tego, że wszyscy koncentrują się na generowaniu wzajemnie biznesu pozostaje jeszcze wiele miejsca, aby było radośnie i przyjemnie.
Spotkania stają się dla wielu członków BNI fantastycznym początkiem dnia.
 
Spotkanie rozpoczyna się o 7.00 od 15 minutowego networkingu po czym podawane jest śniadanie. 

 

BNI korzyści

Twoje korzyści:
  • Zwiększona widoczność na rynku.
  • Poważne zwiększenie biznesu dzięki rekomendacjom (sprzedaż 50.000-200.000 PLN).
  • Narzędzia efektywnego budowania sieci kontaktów (CD, podręczniki)
  • Możliwość uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach przez cały rok
  • Kwartalny magazyn otrzymywany od BNI Polska z materiałami edukacyjnymi jak budować sieć kontaktów i jak uzyskać więcej biznesu dzięki rekomendacjom i poleceniom
  • Bezpłatny udział w wybranych konferencjach, spotkaniach izb gospodarczych i targach
  • Regularne szkolenia, warsztaty ze zwiększania sprzedaży przez rekomendacje i polecenia oraz networkingu
... i wiele, wiele innych